Epicurean

I met this life artist in the pub. Then we smoked heavy cigarettes in his eighteenth-century house in the Jordaan. // Ik ontmoette deze levenskunstenaar in zijn stamkroeg. Daarna rookten we zware shag in zijn achttiende-eeuwse huis in de Jordaan. “Nelly Frijda heeft nog in die stoel gezeten”, zei hij. “En Jan Lenferink.”