Info

Resonantie

Als fotograaf met een sociologische achtergrond ben ik gefascineerd door maatschappelijke thema’s. Vooral door zaken die vaak onder de radar of in de schaduw blijven, zoals eenzaamheid, er buiten vallen, armoede en de gevolgen van digitalisering en virtualiteit. Ik laat me leiden en verleiden door mijn eigen verwondering en nieuwsgierigheid die er vaak voor zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelen.

Desolaatheid, verlorenheid en melancholie spelen vaak een rol in mijn beelden. Ik word (vooral in mijn documentaire werk) aangetrokken door mensen met tegenwind. Ze ontroeren me met hun veerkracht. Ik kan niet veel aan hun situatie veranderen, maar ik kan wel hun menselijkheid tonen. Ik fotografeer vaak personen die liever niet gefotografeerd worden, ‘stroef’, zoals ze zelf zeggen. Samen ‘ontdooien’ we even in een gedeelde realiteit. We geven ons beiden veilig bloot.

In mijn abstracte werk deel ik mijn vertwijfeling, verwarring en ongemak met de vervloeiing en vervaging van werkelijkheden.

Stuur me vooral een mailtje als je een tof idee hebt of als je een van mijn foto’s wilt gebruiken of kopen: marceloosterwijk[at]gmail.com

Volg me ook op Instagram!

Opleiding:
Fotoacademie Amsterdam (2021-2023) /
Sociologie UvA (1998-2001) /
Communicatie Fontys (1994-1998)

Resonance

As a photographer with a sociological background, I am fascinated by social themes. Especially by things that often remain under the radar or in the shadows, such as loneliness, being left out, poverty and the consequences of digitisation and virtuality. I am led and seduced by my own wonder and curiosity, which often make people feel seen and heard.

Desolation, lostness and melancholy often play a role in my images. I am attracted (especially in my documentary work) by people with headwinds. They move me with their resilience. I can not change much about their situation, but I can show their humanity. I often photograph people who prefer not to be photographed, ‘stiff’, as they say. Together we ‘defrost’ in a shared reality. We both expose ourselves safely.

In my abstract work I share my despair, confusion and discomfort with the liquefaction and blurring of realities.

Send me an e-mail if you have a cool idea or want to buy or use one of my pictures: marceloosterwijk[at]gmail.com

Be sure to follow me on Instagram!

Education: 
Photo Academy Amsterdam (2021-2023) /
Sociology University of Amsterdam (1998-2001) /
Communications University of Applied Sciences (1994-1998)