Behind closed curtains

Mijn straat is een levendige straat in de Baarsjes in Amsterdam. Toch zijn er veel mensen die altijd hun gordijnen dicht houden, ook overdag. Of die op andere manieren hun huis en hun leven moedwillig afschermen van de buitenwereld. Een portret van de prachtige mensen achter de gordijnen.

//

My street is a lively street in Amsterdam. Yet there are many people who always keep their curtains closed, even during the day. Or who in other ways deliberately shield their homes and lives from the outside world. A portrait of the beautiful people behind the curtains.