Black box

The energy-guzzling, beating heart of Big Tech. In these giant black boxes with their ominously buzzing cooling units, our avatars wander around, looking for a little privacy. No one knows exactly what goes on inside these anonymous monoliths. But what is certain is that they house alternate realities that slowly but steadily compete with reality as we have always known it.

//

Het energie slurpend, kloppend hart van Big Tech. In deze gigantische zwarte dozen met hun onheilspellend zoemende koeling dolen onze avatars rond, op zoek naar een beetje privacy. Niemand weet hoe het er precies aan toegaat in deze anonieme monolieten. Maar zeker is dat ze alternatieve werkelijkheden huisvesten die langzaam maar gestaag concurreren met de realiteit zoals we die altijd gekend hebben.